Regia Autonoma Monetaria Statului angajeaza:

1. Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI organizează selectie de personal pentru ocuparea postului de controlor financiar de gestiune in Compartimentul CFG.

Pentru a participa, vă rugăm să trimiteţi în perioada 10 – 24.10.2016, pe adresa de mail andreea.dragomir@monetariastatului.ro, următoarele documente:

a)      cerere de inscriere la concurs;

b)      copia actului de identitate;

c)      copiile documentelor care atesta nivelul studiilor (diploma de licenta+anexele/suplimentele acesteia);

d)      adeverinta si/sau carte de munca (copii) care sa ateste experienta in domeniul economic;

e)      recomandare de la ultimul loc de munca privind activitatea in compartimentul de control;

f)       o lucrare de concepţie privind exercitarea controlului financiar de gestiune la entitate publică;

g)      curriculum vitae;

h)      cazier judiciar valabil care sa ateste ca nu exista antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.

 

Condiţiile de participare ale candidatilor sunt următoarele:

-          Studii: superioare in domeniul economic;

-          Vechime efectivă în domeniu – minimum doi ani;

-          Bune abilităţi de comunicare, coordonare şi organizare, responsabilitate şi atenţie la detalii;

-          Cunostinte privind controlul financiar de gestiune, controlul financiar preventiv, control intern, evidenta primara si financiar-contabila, legislatia muncii, legislatie fiscala;

-          Să dețină cunoștințe de operare PC (Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint);

-          Constituie avantaj deţinerea certificărilor obţinute în cadrul următoarelor organisme profesionale: CECCAR, CCF, CAFR, ACCA

În urma analizării documentelor transmise, se va efectua o selecţie pentru stabilirea candidaţilor care vor participa la interviu. Candidaţii selectaţi, vor fi contactaţi în vederea prezentării la interviu în perioada 10 – 24.10.2016. În termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea interviurilor, se vor comunica rezultatele persoanelor participante.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: 021.335.98.10, int.176.

 

2. Regia Autonoma Monetaria Statului angajeaza vopsitor auto.

Candidatii trebuie sa detina urmatoarele cunostiinte legate de:

1.      Remediază principalele elemente

2.      Vopsirea insignelor/medaliilor/plachetelor si a altor produse

3.      Identificarea factorilor ce determină apariţia coroziunii

4.      Stabilirea procedeelor, sculelor, dispozitivelor şi materialelor specifice vopsirii

5.      Pregătirea suprafeţelor pentru vopsire

6.      Aplicarea tehnologiilor de vopsire la o suprafaţă dată

7.      Remedierea defectelor apărute la vopsire

8.      Protectia anticoroziva a suprafetelor

9.      Asigurarea calităţii

10.  Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

11.  Igiena şi securitatea muncii

12.  Interpretarea documentaţiei tehnice

 

CV-urile se pot trimite la adresa de e-mail: lucica.ivanus@monetariastatului.ro

Pentru informatii suplimentare: 021.335.98.10 sau 021.335.98.40 – Serviciul Resurse Umane

 

 

3. Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI efectueaza selectie de CV-uri in vederea sustinerii probelor practice necesare ocuparii urmatoarelor posturi:

  • Mecanic masini-utilaje
  • Electrician
  • Tamplar

Pentru a putea participa la probele practice pentru posturile vacante, vă rugăm să trimiteţi CV-urile în perioada 10.10.2016 – 01.12.2016, pe adresa de mail andreea.dragomir@monetariastatului.ro.

 

Condiţiile de participare la proba practica sunt următoarele:

  • Studii medii/scoala profesionala
  • calificari/autorizatii;
  • Experienţa minim 3 ani în activitatea specifica;

 

În urma analizării CV-urilor transmise, se va efectua o selecţie pentru stabilirea candidaţilor care vor participa la proba de lucru.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: 021.335.98.10, int.176.

 

 

4. Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI organizează concurs pentru ocuparea postului de specialist marketing  în cadrul Compartiment Marketing.

Pentru a putea participa la concurs, vă rugăm să trimiteţi CV-ul în perioada 04 – 28.10.2016, pe adresele de mail vlad.ivan@monetariastatutului.ro sau andreea.dragomir@monetariastatului.ro

Descrierea jobului:

Munca de birou, in echipa, avand ca principal obiectiv dezvoltarea de produse noi, promovarea produselor existente si elaborarea materialelor de comunicare externe si interne.

Oportunitatea de a lucra la proiecte inedite, cu termene de realizare scurt si mediu ce implica creativitate dar si un grad deosebit de atentie la detalii, intr-o institutie de prestigiu precum Monetaria Statului.

Constituie un avantaj:

Experienţa în comunicarea online şi cunoaşterea acestui mediu;

Cunoaşterea mediului cultural si istoria Romaniei si/sau universala

Experienta de lucru cu instrumente de promovare online si de analiza web (Google Analytics, Google Adwords, gestionare campanii e-mail, Facebook Ads etc.).

Fotografia sa fie o pasiune pentru tine