Recrutare Tehnician IT

Regia Autonoma MONETĂRIA STATULUI organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de Tehnician IT  în cadrul Compartimentului I.T.

Condițiile de participare sunt următoarele:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul IT;
 • Obligatoriu Cursurile :

- CCNA 1 (Introduction to Networks);

- CCNA 2 (Routing & Switching Essentials);

- CCNA 3  (Scaling Networks);

- CCNA 4  (Connecting Networks).

 • Cunoștințe obligatorii:  instalare, configurare si operare calculatoare, sisteme de operare, aplicații software, imprimante, routere, switch-uri, devirusări echipamente, rețelistică și legislație în domeniu;
 • Cunoașterea pachetului software MS Office.
 • Experiență profesională – Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de Tehnician IT – 3 ani.
 • Deținerea documentelor  justificative privind calificarea în funcția de Tehnician IT sau alte specializări IT.
 • Constituie avantaj experienta în configurare echipamente de rețelistică.

Profilul candidatului:

Candidații trebuie sa dispună de o buna reputație la nivel personal si profesional:

-       Gândire analitica, atenție la detalii, abilitați de comunicare verbala si scrisa;

-       Capacitate de analiza, aptitudini de organizare, planificare;

-       Spirit de echipa, orientare spre rezultate, ordonat, atenție la detalii;

-       Loialitate, stabilitate.

Pentru a ocupa postul de Tehnician IT, va rugam sa trimiteți în perioada 03.06.2019-17.06.2019 pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro, următoarele documente:

1. Cerere de participare la concurs adresată Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări în domeniul economic/contabil;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae model Europass;

Concursul se va desfășura conform Procedurii de concurs de ocupare a posturilor din cadrul R.A. Monetăria Statului.

Dosarele se transmit pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, București) până la data de 17.06.2019, inclusiv. Data susținerii concursului si interviului se va transmite telefonic sau prin email tuturor candidaților selectați în urma evaluării dosarelor de participare.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordonanța de Urgență nr. 73/2007- privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale;
 2. Decizie 57/EN/2005 (IT) – decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații privind publicarea Listei Standardelor şi specificațiilor tehnice pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum şi pentru infrastructură și serviciile asociate;
 3. Convenția privind Criminalitatea Informatica a Consiliului Europei (publicata in M. Of Partea I nr. 343 din 20/04/2004);
 4. O.U.G. nr. 131din 22.09.2005 Emitent: Guvernul României Intrare în vigoare: 03.10.2005 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 5. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 – Emitent: Parlamentul României Intrare în vigoare: 9 mai 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 6. Ordonanța de Urgenta nr. 123 din 1 septembrie 2005 Emitent: Guvernul României Intrare în vigoare: 19.09.2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;
 7. Lege nr. 329 din 14 iulie 2006 Emitent: Parlamentul României Intrare în vigoare: 31.07.2006 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe; 74. Hotărârea 16/2005 de aprobare a Regulamentului din 2 noiembrie 2005 de organizare şi funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 8. Legea nr. 272 din 29.06.2006 Emitent: Parlamentul României Intrare în vigoare: 04.07.2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 9. H.G. 1778/2004 (IT) – pentru atribuirea competenței Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licențe, încheiat la 15 aprilie 2004 , pentru produsele educaționale Microsoft;

10.  ORDIN 250/2004 (IT) – privind încadrarea în activitatea de creație de programe calculator;

11.  Legea 455/2001 (IT) – privind semnătura electronică;

12.  HG 1259/2001 (IT) – privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

13.  Primii pași în Securitatea Rețelelor – Tom Thomas;

14.  Sisteme informatice pentru domeniul economic – Mihaela Mureșan și Elena Ianoș-Schiller;

15.  Windows XP 120 de soluții ingenioase pentru optimizarea sistemului de operare – Preston Gralla.

 

 

 

În urma analizării dosarelor depuse, se vor parcurge următoarele etape:

 1. Analiza documentelor depuse si selecția candidaților pentru postul de Tehnician IT;
 2. Examinare printr-o proba practica și un mini interviu, nota minima de promovare fiind 8;
 3. Interviuri pentru candidații selectați;
 4. Informarea candidaților cu privire la rezultatele concursului;

5. Examinare medicala a candidatului selectat în vederea angajării;

 1. Evaluare pe perioada de proba.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerințelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul implicării în procesul de recrutare si angajare. În cazul în care nu sunteți selectat, CV-ul dvs. va rămâne în baza noastră de date pentru a va putea contacta în eventualitatea unei alte oportunități de colaborare.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon: 021.335.98.10, int. 176, 174, 172.