Recrutare expert achizitii

ANUNT ANGAJARE

Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de expert achizitii publice in cadrul Serviciului Achizitii.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic.
 • Competențe de limba engleză, fluență în exprimarea orală și scrisă;
 • Cunoașterea pachetului software MS Office.
 • EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ: – Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de expert achizitii publice – 3 ani.
 • Detinerea documentelor  justificative privind calificarea in functia de expert achizitii publice.

Profilul candidatului:

Candidatii trebuie sa dispuna de o buna reputatie la nivel personal si profesional:

 • Gandire analitica, atentie la detalii;
 • Abilitati de comunicare verbala si scrisa;
 • Bune abilitati de negociere, initiativa si perseverenta;
 • Spirit de echipa, orientare spre rezultate.

Pentru a ocupa postul de expert achizitii, va rugam sa trimiteti in perioada 28.05.2019-11.06.2019, pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de participare la concurs adresată Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae;

6. Cazier judiciar;

7. Adeverinta medicala.

Concursul se va desfășura conform Procedurii de concurs de ocupare a posturilor din cadrul R.A. Monetaria Statului.

Dosarele se transmit pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) până la data de 11.06.2019, inclusiv. Data susținerii concursului si interviului se va transmite telefonic sau prin email tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

BIBLIOGRAFIE:

 • HG 231/1991;
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice, modificata prin OUG 45/2018;
 • HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016, modificata prin HG 419/2018;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, actualizata si modificata in luna iunie 2018.

In urma analizarii dosarelor depuse, se vor parcurge urmatoarele etape:

• Analiza documentelor depuse si selectia candidatilor pentru postul de expert achizitii publice;

• Examinare scrisa de specialitate si interviuri pentru candidatii selectati;

• Informarea candidatilor cu privire la rezultatele concursului;

• Examinare medicala a candidatului selectat in vederea angajarii;

• Evaluare pe perioada de proba.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.

CV-ul poate fi depus la adresa de e-mail: angajari@monetariastatului.ro

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176.