Recrutare Economist

Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza concurs pentru ocuparea postului de economist in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
 • Cunostinte obligatorii: legislatie in domeniu, contabilitate finaciara si de gestiune, operare calculator MS Office (Excel);
 • Cunoașterea pachetului software MS Office.
 • Experiență profesională – Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de economist – 3 ani.
 • Detinerea documentelor  justificative privind calificarea in functia de economist.

Profilul candidatului:

Candidatii trebuie sa dispuna de o buna reputatie la nivel personal si profesional:

 • Gandire analitica, atentie la detalii, abilitati de comunicare verbala si scrisa;
 • Capacitate de analiza logica si numerica, aptitudini de organizare, planificare;
 • Spirit de echipa, orientare spre rezultate;
 • Loialitate, stabilitate.

Pentru a ocupa postul de economist, va rugam sa trimiteti in perioada 22.10.2018-05.11.2018, pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de participare la concurs adresată Directorului General; Anexa

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări in domeniul economic/contabil;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae model Europass;

 

Concursul se va desfășura conform Procedurii de concurs de ocupare a posturilor din cadrul R.A. Monetaria Statului.

Dosarele se transmit pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) până la data de 05.11.2018, inclusiv. Data susținerii concursului si interviului se va transmite telefonic sau prin email tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • HG 231/1991;
 • · Legea contabilităţii nr. 82/1991;
 • · Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • · Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
 • · Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • · Codul fiscal;
 • · Codul de procedura fiscala;
 • Legea 22/1969, Actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii.

 

In urma analizarii dosarelor depuse, se vor parcurge urmatoarele etape:

 • Analiza documentelor depuse si selectia candidatilor pentru postul de economist;
 • Examinare scrisa de specialitate, nota minima de promovare fiind 8;
 • Interviuri pentru candidatii selectati;
  • Informarea candidatilor cu privire la rezultatele concursului;
  • Examinare medicala a candidatului selectat in vederea angajarii;
   • Evaluare pe perioada de proba.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176.

REZULTATUL EVALUARII DOCUMENTELOR DEPUSE DE CANDIDATII PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST

REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST