Raport Situatii Financiare Si Bilanturi

Rapoarte de audit anuale:

Raport 2013

Raport 2014

Raport 2015 
Raport 2016

Raportul auditorului independent 2017

Rezultatele financiare anuale:

Bilant 2013
Bilant 2014
Bilant 2015
Bilant 2016
Bilant 2017
Raportare semestriala - 2018