Raport asupra situatilor financiare

Raportul auditorului extern realizat pentru situatiile financiare ale Regiei Autonome Monetaria Statului la 31.12.2015.

Raport Audit 2015 KPMG