Procedura de selectie

Ca urmare a evaluarii dosarelor de candidatură depuse pentru ocuparea postului de director general al Regiei Autonome Monetaria Statului si a analizarii documentelor aflate in cuprinsul acestora, din punctul de vedere al respectarii conditiilor generale, eliminatorii si specifice ce trebuie indeplinite de candidati la postul de director general, conform anuntului publicat,  Comisia de selectie comunica Lista scurta:

Lista scurta

 

Planul de selectie pentru desemnarea directorului general al Regiei Autonome Monetaria Statului.

Planul de selectie