Procedura de selectie

Consiliul de Administratie al R.A.M.S. a hotarat in sedinta din 03.04.2018 amanarea deciziei de selectie a directorului general al R.A.M.S. pana la solutionarea de catre A.N.I. a situatiei referitoare la suspiciunea de existenta a unui conflict de interese in cazul unui candidat la functia de director general.

Hotararea C.A. se regaseste pe site-ul regiei in sectiunea Organizare – http://monetariastatului.ro/consiliu-de-administrare/

 

Ca urmare a evaluarii dosarelor de candidatură depuse pentru ocuparea postului de director general al Regiei Autonome Monetaria Statului si a analizarii documentelor aflate in cuprinsul acestora, din punctul de vedere al respectarii conditiilor generale, eliminatorii si specifice ce trebuie indeplinite de candidati la postul de director general, conform anuntului publicat,  Comisia de selectie comunica Lista scurta:

Lista scurta

 

Planul de selectie pentru desemnarea directorului general al Regiei Autonome Monetaria Statului.

Planul de selectie