Ion Ionescu

Ion Ionescu de la Brad a avut o activitate uimitoare și multilaterală, care a înaintat pe drumuri bine croite și s-a desfășurat limpede și statornic, potrivit ideilor călăuzitoare ce și le-a fixat încă din tinerețe. Bărbați ca Ion Ionescu de la Brad sunt expresiunea si exponenții epocii lor. Ei prind si amplifică forțele și năzuințele contemporanilor. Ei rânduiesc, clarifică și transformă în realizări ceea ce este la alții aspirația timidă si nedefinită. Ei duc faclele de lumină în întuneric și luminează drumurile viitorului. Precum pământul aspiră ploile și le redă în seva plantelor și în apa limpede a izvoarelor, tot așa a aspirat Ion Ionescu de la Brad tot ce era principiu fecund și generos în epoca sa, redând apoi contemporanilor seva faptelor și izvoarelor cristaline ale gândirii sale.” – Acad. Dr. Gheorghe Ionescu-Șișești

Promotor al agriculturii moderne, precursor al silviculturii românești, susținător al dreptului de împropietărire a țăranilor, participant la Revoluția de la 1848 din Muntenia, Ion Ionescu de la Brad se află la loc de cinste în panteonul marilor personalități ale poporului român.

Noua emisiune medalistică a Monetăriei Statului „200 de ani de la nașterea lui Ion Ionescu de la Brad” celebrează pe savantul, scriitorul și patriotul care a militat cu abnegație pentru emanciparea poporului român. Istoria României l-a înscris în filele sale ca fiind un model de aspirație spre perfecțiune științifică, vrednic de urmat de generația actuală.

Piesa, însoțită de broșură și cutie de prezentare, alcătuiesc acest remarcabil produs medalistic aniversar – emis într-un tiraj fix de 100 de bucăți –  pe care vă invităm să-l procurați la următoarele prețuri: 726,27 lei/ bucată, pentru medalia din argint și 320,63 lei/ bucată, pentru medalia din aliaj de cupru.

Date tehnice:

  • Aliaj: Argint 925‰
  • Aliaj: Cupru
-          Diametru: 60 mm -          Diametru: 60 mm
-          Greutate: 151 grame
-          Calitate: patinată -          Calitate: patinată
-          Tiraj fix: 40 bucăți -          Tiraj fix: 60 bucăți