Horea Closca Crisan

Înscriși cu litere de aur în istorie, eroii Ardealului Horea, Cloșca și Crișan au fost, alături de Avram Iancu, emisari de grai și arme ai celor asupriți și prigoniți.

Poporul nostru i-a aşezat pe Horea, Cloşca şi Crişan în panteonul naţional al Eroilor-Martiri pentru libertate şi unitate naţională. Năzuințele de veacuri ale românilor din Transilvania de a trăi în unitate și libertate s-au făcut cunoscute lumii prin mișcarea socială declanșată în urmă cu 220 de ani.

Răscoala de la 1784 a cristalizat conştiinţa naţională a românilor din Munţii Apuseni, a avut serioase implicaţii în următoarele decenii, contribuind din plin la succesul revoluţiei române din Transilvania din anul 1848 şi la Marea Unire din anul 1918.

Monetăria Statului aduce o pioasă aducere-aminte și  un cald omagiu celor trei făclii ce ard etern în inima și conștiința poporului român – HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN.

Noul nostru produs medalistic comemorativ este format din medalie, broșură de prezentare și cutie, medalia având următoarele caracteristici tehnice:

  • Aliaj: Argint 925‰
  • Aliaj: Cupru
-          Diametru: 60 mm -          Diametru: 60 mm
-          Greutate: 173 grame -
-          Calitate: patinată -          Calitate: patinată
-          Tiraj fix: 30 bucăți -          Tiraj fix: 70 bucăți

 

Produsul poate fi achiziționat la prețul de: 625 lei/ bucată (TVA inclus) – pentru medalia din Argint și 200 lei/ bucată (TVA inclus) – pentru medalia din Aliaj de cupru.