Consiliul de administratie

Consiliul de Administratie

Ordin BNR  Nr. 682 -19.06.2018

ROF CA – revizuit 13 aprilie 2018

Regulament Comitet de Audit

 

1. Enache Jiru, administrator provizoriu – reprezentant al autorității publice tutelare, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 808/01.08.2018;

2. Mădălina Gheorghe, administrator provizoriu – reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 682/19.06.2018;

3. Marius Mitruș, administrator provizoriu – reprezentant al autorității publice tutelare, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 808/01.08.2018;

4. Ciprian Jipa, administrator provizoriu – reprezentant al autorității publice tutelare, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 808/01.08.2018;

5. Stela Morar, administrator provizoriu – reprezentant al autorității publice tutelare, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 808/01.08.2018.

 

Raport C.A. din perioada 2010 – 2017

Raportul anual al administratorilor RAMS pentru exercitiul financiar al anului 2017

Raport anul privind renumeratia si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor CA

Raport de activitate al Regiei Autonome Monetaria Statului  – semestrul I – 2018

 

 

 

Hotararile Consiliului de Administratie:

Hotararea Nr. 1 / 06.12.2017

Hotararea Nr. 2 / 11.02.2017

Hotararea Nr. 3 / 21.12.2017

Hotararea Nr. 4 / 21.12 2017

Hotararea Nr. 5 / 21.12.2017

Hotararea Nr. 6 / 21.12.2017

Hotararea Nr. 7 / 25.01.2018

Hotararea Nr. 8 / 5.02.2018

Hotararea Nr. 9 / 15.02.2018

Hotararea Nr. 10 / 23.02.2018

Hotararea Nr. 11 / 23.02.2018

Hotararea Nr. 12 / 01.03.2018

Hotararea C.A. Nr. 13 din 15.02.2018

Hotararea C.A. Nr. 14 din 22.03.2018

Hotararea C.A. Nr. 15 din 23.03.2018

Hotararea C.A. Nr. 16 din 03.04.2018

Hotarare C.A. Nr. 17  din 19.04.2018

Hotararea C.A. Nr 18 din 24 05 2018

Hotararea C.A. Nr 19 din 06 06.2018

Anexa la Hotararea CA 19 din 06.06. 2018

Hotararea C.A. Nr. 20 din 20.06.2018

Hotararea C.A. Nr. 21 din 26.07.2018