Conferinta de Pace

„România este patria noastră şi a tuturor românilor.

E România celor de demult şi-a celor de mai apoi

E patria celor dispăruți şi a celor ce va sã vie.”

Barbu Ştefănescu Delavrancea

 

Monetăria Statului vă prezintă noul produs medalistic comemorativ Conferința de Pace de la Paris din anul 1919”, inclus în programul medalistic pe anul 2019.

Conferința de Pace de la Paris (18 ianuarie 1919 – 21 ianuarie 1920), a avut menirea de a soluționa rezolvarea complicatelor probleme economico-financiare rezultate din Primul Război Mondial, precum  și stabilirea noii configurații politico-teritoriale în Europa. Totodată, obiectivul principal a fost elaborarea și semnarea tratatelor de pace între statele învingătoare și cele învinse în Marele Război.

La lucrările Conferinței au participat 27 de state, printre care și România. Principala revendicare a delegației române – susținută în mod nemijlocit de Regina Maria – a fost validarea actelor de unire din anul 1918.

După un efort diplomatic impresionant, România îşi desăvârşea unitatea statală prin tratatele semnate cu Austria (Saint-Germain-en-Laye, la 10 septembrie 1919), cu Bulgaria (Neuilly-sur-Seine, la 27 noiembrie 1919) și cu Ungaria (Trianon, la 4 iunie 1920). Aceste tratate au consfințit întregirea țării noastre, ale cărei frontiere au fost trasate de o comisie condusă de unul dintre marile nume înscrise cu litere de aur în Istoria României, savantul francez Emmanuel de Martonne.

Produsul dedicat acestei epopei istorice este format din medalie, broșură și cutie de prezentare și  poate fi achiziționat  la prețul de 227 lei/ set, pentru medalia din argint și de 154 lei/ set, pentru medalia din aliaj de cupru (prețurile includ TVA).

 

Medalia prezintă următoarele caracteristici tehnice:

• Aliaj: Argint 925‰

- Diametru: 37 mm

- Greutate: 22 grame

- Calitate: proof

# Tiraj fix: 40 bucăți

 

• Aliaj: Cupru

- Diametru: 37 mm

- Calitate: proof

# Tiraj fix: 60 bucăți