Informatii privind confectionarea produselor cu Stema Romaniei

 

1. CADRUL LEGAL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR LEGATE DE EXECUTAREA STAMPILELOR, SIGILIILOR SI MATRITELOR TIMBRU SEC CU STEMA ROMÂNIEI

 

Activitãţile de executare a stampilelor, sigiliilor si matritelor timbru sec cu stema României se desfãşoarã în baza urmãtoarelor acte normative:

- Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului actualizata,

- Hotărârea nr. 687/1993 privind folosirea şi expunerea stemei României ,

- Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,

- HG 1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României ,

- Hotărârea nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile,

- Hotărârea nr. 805/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ ,

- Ordinul nr. 116/2012 privind executarea şi modul de păstrare şi de utilizare a sigiliilor, ştampilelor şi matriţelor timbru sec în Ministerul Apărării Naţionale

 

 

2. DOCUMENTELE SOLICITATE PENTRU COMENZILE DE STAMPILE/ SIGILII CU STEMA ROMANIEI SI MATRITE TIMBRU SEC

 

Birouri notariale:

Comanda in original semnata de notarul public

a) Nou infiintate:

– ordin de numire/de schimbare a sediului/ de schimbare a numelui/ de asociere (Copie legalizata)

- CI solicitant si delegate (Copie)

- Delegatie (original).

 

b) Deja inregistrate in RNENP

– ordin de numire/de schimbare a sediului/ de schimbare a numelui/ de asociere ( Copie legalizata)

- licenta de functionare (Copie)

- certificat de inregistrare la RNENP (Copie)

- CI solicitant si delegate (Copie)

- Delegatie (original).

 

 

Institutii de invatamant:

-          Comanda in original semnata de Conducătorul instituţiei de învăţământ insotita de aprobarea acordata de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (original sau copie conform cu originalul).

-          În cazul schimbării denumirii instituţiei de învăţământ comanda este însoţită de copia procesului-verbal de casare a tuturor exemplarelor vechilor sigilii cu stema României.

-          Delegatie (original)

 

Institutii publice

-          Comanda in original semnata de Conducătorul instituţiei publice insotita de aprobarea acordata de către ministerul de resort (original sau copie conform cu originalul).

-         În cazul schimbării denumirii instituţiei sau ministerului comanda este însoţită de copia procesului-verbal de casare a tuturor exemplarelor vechilor sigilii cu stema României.

-          Delegatie (original)