Anunt privind selectia a 2 (doua) pozitii de administrator in cadrul consiliului de administratie

Anunț privind selecția a 2 (două) poziții de administrator în cadrul consiliului de administrație

 

Anexele nr. 1-10 conţinute în dosarul de candidatură

 

Matricea profilului consiliului R.A. ”Monetăria statului”

 

Scrisoare de aşteptări prin care Banca Națională a României stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale R.A. Monetăria statului

 

Lista administratorilor în funcție în Consiliul de administrație